bible.lagu-gereja.com
  
contoh pencarian mat 5:1 | *jangan takut | *jangan kuatir

Home

Keluaran 1 - Orang Israel ditindas di Mesir

Keluaran 2 - Musa lahir dan diselamatkan, Musa membela bangsanya Ia lari ke tanah Midian, Musa diutus TUHAN

Keluaran 3 - Malaikat TUHAN menampakkan diri kepada Musa

Keluaran 4 - Musa kembali ke Mesir

Keluaran 5 - Musa menghadap Firaun -- Bangsa Israel makin ditindas

Keluaran 6 - Pengutusan Musa, Nenek moyang Musa dan Harun, Musa menghadap Firaun

Keluaran 7 - Tulah pertama: air menjadi darah

Keluaran 8 - Tulah kedua: katak, Tulah ketiga: nyamuk, Tulah keempat: lalat pikat

Keluaran 9 - Tulah kelima: penyakit sampar pada ternak, Tulah keenam: barah, Tulah ketujuh: hujan es

Keluaran 10 - Tulah kedelapan: belalang, Tulah kesembilan: gelap gulita

Keluaran 11 - Tulah kesepuluh diberitahukan

Keluaran 12 - Tentang perayaan Paskah, Tulah kesepuluh: Anak sulung mati Orang Israel keluar dari Mesir, Ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah

Keluaran 13 - Ketetapan tentang anak sulung Hari raya Roti Tidak Beragi, Allah menuntun umat-Nya

Keluaran 14 - Firaun bertindak untuk penghabisan kali, Menyeberangi Laut Teberau

Keluaran 15 - Nyanyian Musa dan Israel, Di Mara dan di Elim

Keluaran 16 - Manna, Sabat

Keluaran 17 - Di Masa dan di Meriba, Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek

Keluaran 18 - Yitro mengunjungi Musa, Pengangkatan hakim-hakim

Keluaran 19 - TUHAN menampakkan diri di gunung Sinai

Keluaran 20 - Kesepuluh firman, Orang Israel takut menghadapi kedatangan TUHAN, Peraturan tentang kebaktian

Keluaran 21 - Tentang hak budak Ibrani, Peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia

Keluaran 22 - Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia, Peraturan tentang dosa yang keji, Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu

Keluaran 23 - Peraturan tentang hak-hak manusia, Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya, Janji dan tegoran kepada Israel

Keluaran 24 - Upacara pengikatan perjanjian antara TUHAN dengan bangsa Israel, Musa di gunung Sinai

Keluaran 25 - Petunjuk untuk mendirikan Kemah Suci Mengenai persembahan khusus, Mengenai tabut perjanjian, Mengenai meja roti sajian, Mengenai kandil

Keluaran 26 - Mengenai Kemah Suci

Keluaran 27 - Mengenai mezbah korban bakaran, Mengenai pelataran

Keluaran 28 - Mengenai pakaian imam

Keluaran 29 - Mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya, Mengenai korban pagi dan korban petang

Keluaran 30 - Mengenai mezbah pembakaran ukupan, Mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel, Mengenai bejana pembasuhan, Mengenai min

Keluaran 31 - Bezaleel dan Aholiab ditunjuk, Peringatan untuk menguduskan hari Sabat

Keluaran 32 - Anak lembu emas

Keluaran 33 - Musa meminta penyertaan TUHAN di gurun

Keluaran 34 - Dua loh batu yang baru

Keluaran 35 - Peringatan untuk menguduskan hari Sabat, Persembahan khusus untuk mendirikan Kemah Suci dan untuk kebaktian di dalamnya, Pengangkatan Bezale

Keluaran 36 - Membuat Kemah Suci

Keluaran 37 - Membuat tabut perjanjian, Membuat meja roti sajian, Membuat kandil, Membuat mezbah pembakaran ukupan

Keluaran 38 - Membuat mezbah korban bakaran, Membuat bejana pembasuhan, Membuat pelataran, Biaya untuk mendirikan Kemah Suci

Keluaran 39 - Membuat pakaian imam, Pekerjaan itu diterima baik oleh Musa

Keluaran 40 - Musa mendirikan Kemah Suci, Kemuliaan TUHAN memenuhi Kemah Suci